Skrevet av Helge   

Oversikten over antall Z1300 i Norge i 2009 er oppdatert pr 31.juli. Oversikten viser hva som er registert hos Statens Vegvesen og inkluderer ikke det er er importert uten registrering hos vegvesenet.

Siden 2007 har tilkommet 2 sykkel "KZ 1300" og "Z 1300". Totalt telles det 237 Z1300 i Norge inkludert Z, KZ, ZG og ZN.

Opplysningene er hentet fra Vegdirektoratet.

Blant Z og KZ modellene kan det være Z, KZ og ZG. ZN kategorien inneholder kun Voyager 1300 må vi regne med. Det har ikke vært mulig å skille ut ZG modellene fra oversikten pga. blandingen i databasen hos vegvesenet som ikke har en konsistent måte å registrere de forskjellige modellene.

Trykk her for å se en fordeling av Z1300 pr fylke i 2005. Fordelingen tar kun utgangspunkt i syklene til medlemmene i 2005.

 

Sist oppdatert ( fredag 14. august 2009 )