-----------KLUBBEFFEKTER-----------
Tskjorter og hansker!

powered_by.png, 1 kB
STARTSIDEN arrow Styring av KZCN arrow Styringsmodell
PDF Utskrift
Skrevet av Helge   

Den 12.sept 2007 ble det gjennomført avstemning via SMS om ny styringsmodell.

 

Ingen av medlemmene som svarte gikk i mot dette og dermed ble en uvanlig styringsmodell blant motorsykkelklubber i Norge introdusert. Den nye modellen betydde i praksis at flere medlemmene fikk mulighet til å delta i beslutninger uten å måtte delta på styremøter og årsmøter!

Bakgrunn for endring: Den historiske styringsformen av KZCN var tilsvarende som mange andre frivillige organisasjoner, nemlig et styre og et årsmøte. Dette opplevdes som en lite optimal styringsform.

Generelt i frivillige organisasjoner legger årsmøtet føringer for aktiviteter og vedtar årsbudsjetter, mens styret legger hovedsakelig føringer for hvilke aktivitetene som skal gjennomføres. Deretter er det den daglige ledelsen i organisasjonen som gjennomfører aktiviteter på den måte de selv mener er iht. føringene.

I KZCN var det kun presidenten, som også var styreleder, som utførte driften basert på årsmøtets føringer. Et styre på 3 personer ble oppnevnt i KZCN, men dette var svært lite i aktivitet. Å ha et styre som skal representere et utvalg av KZCN og som normalt bør ha flere møter i året opplevdes som en lite motiverende styringsmodell (mye pga. at utvalget ble valgt blant de få som møter opp på årsmøtene og som oftest ikke representerte hele landet pga. reiseavstand til årsmøtene).

Følgende styringsmodell ble i
mplementert 12.sept 2007 for en mer optimalisert beslutningstid samt økt beslutningsdeltagelse fra hele landet.

1. Det overordnede organet som presidenten skal forholde seg til er et utvalg blant medlemmene på minimum 10%. Utvalget kalles styringsgruppa og erstatter årsmøtet. Presidenten sender forespørsel til alle medlemmer om deltagelse i styringsgruppa.

2. Det avholdes ingen møter i styringsgruppa, kun kommunikasjon via epost, tlf eller brev. Alle beslutninger dokumenteres via epost av presidenten.

3. Dersom en eller flere i styringsgruppa mener det bør etableres et kontrollorgan angående klubbens økonomi, må representantene i gruppa etablere et slikt organ.

4. Årsregnskapet kontrolleres av en så uavhengig person som mulig i forhold til presidenten. Den som skal kontrollere regnskapet skal være medlem. Han/hun skal minimum kontrollere bilagenes gyldighet i forhold til klubbens aktiviteter, hovedsakelig for å kontrollere om det har vært underslag.

5. Årsregnskap og årsrapport lages av presidenten og sendes til styringsgruppa i januar for foregående år.

6. Det er ingen forpliktelser å være med i styringsgruppa, kun det å svare på epost.

7. Det skal ikke gis noen form for økonomiske ytelser for verken presidenten eller styringsgruppa fra klubbens.

8. Deltagerne i gruppa sitter så lenge de vil, men ikke lenger enn 3 år.


Mandat for styringsgruppa:
1. Bestemmer hvilket kontantnivå som minimum skal være i klubbkassa. Det foreslås at dette nivået ikke er under 4000 kr kontinuerlig. Videre foreslås det at en besluttet aktivitet ikke medfører at klubbkassa reduseres med mer enn 60% av beholdningen.

2. Gjennomføre avstemning på alle saker via epost. Avstemning på saker kan initieres av en eller flere i styringsgruppa. Det er presidenten som skal gjennomføre avstemninger.

3. President velges av styringsgruppa ved behov.

Resultatet fra avstemningen som foregikk på SMS med henvisning til utsendt email og info på denne nettsiden var: 28 stemte JA, ingen NEI. Alle som stemte hadde betalt kontingent for inneværende år. Følgende medlemmer stemte: 1,2,3,12,14,16,21,22,23,29,34,35,36,56,58, 61,63,66,67,69,70,72,77,79,82,83,84,87. Medlem 94 sa ja også i ettertid med kommentar om at en revisor/decisor bør gå igjennom regnskapet hvert år (kommentar fra presidenten: helt enig!). Medlem 74 sa også ja i ettertid.

Sist oppdatert ( lørdag 01. mars 2008 )
 
< Forrige   Neste >
© 2019 Kawasaki Z1300 Club Norway - Organisasjonsnr 986782109 - En alenestående og spisset motorsykkelklubb!
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.