Top Module Empty
powered_by.png, 1 kB
STARTSIDEN arrow KZCN
Hva er KZCN? PDF Utskrift

KZCN ble startet i 2004 som en organisasjon for å fremme interessen for Z1300-motorsykkelen og utgjøre en støtte til Z1300-eiere.

Hvem "eier" klubben: Det er medlemmene som er "eier " av klubben uten de er juridisk ansvarlig for klubben. Eierskapet kan tolkes slik at alle medlemmer kan være med å beslutte en aktivitet/prosjekt. En slik deltagelse betinger at man er med i styringsgruppa. Klubben er forøvrig registrert i Brønnøysundregistrene som en organisasjon.

Hva er det styrende organet i klubben: Styre- og årsmøtekonstellasjonen er avskaffet i KZCN da dette ikke gir en optimal beslutningsprosess på mange måter. Det er styringsgruppa som er det styrende organet i klubben.

Hva er styringsgruppa: I 2007 ble det bestemt ved avstemning (via SMS) at en styringsgruppe på minimum 10% av medlemsmassen skulle etableres. Dette betyr at alle medlemmer (som betaler kontingent) kan være med i beslutningsprosesser om aktiviteter/prosjekter. Styringsgruppa kommuniserer via SMS, email, tlf evt. brev. Dette gjøres da medlemmene er bosatt over hele landet. Styringsgruppa ledes av presidenten i KZCN.

Hvem er leder i klubben: Leder (dvs. presidenten) er Helge Dervo, født 1969, bosatt i Nannestad ved Gardermoen. Varigheten til presidentens verv bestemmes av styringsgruppa. Det er presidenten som er juridisk ansvarlig - han har også signaturretten i klubben og er således ansvarlig for dens økonomi.

Hvem utgjør administrasjonen: Et eller annet sted vil du kunne se at det skrives om KZCN -administrasjonen. Det er presidenten som utgjør administrasjonen idag.

Hvem er webmaster: Presidenten.

 
© 2023 Kawasaki Z1300 Club Norway - Organisasjonsnr 986782109 - En alenestående og spisset motorsykkelklubb!
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.