-----------KLUBBEFFEKTER-----------
Tskjorter og hansker!

powered_by.png, 1 kB
STARTSIDEN arrow Veteransaker
Årsavgift på 30års-sykler PDF Utskrift
Skrevet av Helge   

Syklene som er registrert i 1979 er nå veteransykler.

Her er en suksesshistorie fra Jan Helge Sæther om sin 1979 modell som ble registert første gang i 1980. Han fikk tilslutt godkjent sykkelen som veteransykkel, noe som ofte oppleveves som vanskelig i slike sammenhenger som her:

Etter mye fram og tilbake, slapp han å betale full årsavgift på sin -79 mod Z1300, selv om den ikke ble registrert før april 1980. Han måtte til hovedimportøren for at de skulle bekrefte at sykkelen var en -79 mod. Dermed ble årsavgiften på kun kr.390,-.

Her er en litt tyngre sak om en annen sykkel om samme prosess: Det fortelles fra en eier som ikke ønsket å betale full årsavgift da hans sykkel faktisk var en veteransykkel selv om den ikke hadde vært registert i 30 år - sykkelen var likevel 30 år mht produksjonsår/årsmodell.

I stortingsvedtak og kjøretøyforskriften er det nemlig ikke nevnt spesifikt hvilken paramater som skal legges til grunn for alderen. Statens Vegevesen og Tollvesenet bruker kun førstegangsregistreringsåret for å regne ut alder. Dette gjøres i deres system "autosys" som ikke inneholder datafelt for årsmodell.

Denne saken er klart relevant for KZCN fra og med 2009!

-----------------Her er saken fra år 2008---------------

Jeg har en motorsykkel som er en 1978 modell, men førstegangsregistrert i 1979. Denne fikk jeg full årsvgift på, da det ikke finnes system i autosys for å fange opp dette, og Toll & avgift bruker dato for førstegangsregistrering som grunnlag for utsendelsen. Så jeg søkte om å få refundert mellomlegget mellom full (1690) og lav sats(380), og la ved kopi av tollkort (fortollet inn 6. februar 1978). Sikker som jeg var i min sak, betalte jeg også bare kr 380,-.

Fikk først avslag på min søknad, anket, og fikk uforbeholdent medhold på anken, med følgende begrunnelse:

Det står i vedtaket at stortinget har vedtatt at det skal svares årsavgift med lav sats for kjøretøy som er 30 år eller eldre. Verken mer eller mindre. 1.gangs registreringsår er ikke nevnt i vedtaket, og heller ikke i Toll og avgiftsdirektoratets kommentarer.

Dessverre henviser både trafikkstasjoner og toll og avgift ofte/alltid til førstegangs registreringsdato.

Det hører også med at medhold på anken fikk jeg midt i august, og i mellomtiden fikk jeg purring og purregebyr på mellomlegget mellom høy og lav sats. Betalte denne når det forelå avskiltningsbegjæring på sykkelen, dette fikk jeg tilbakebetalt når anken ble godkjent (inkludert purregebyr, jeg hadde betalt riktig sats til riktig tid ! ).

Så det lønner seg å sjekke hva man har, og hvilken årsmodell/produksjondatokjøretøyet opprinnelig har. Husk dokumentasjon. Jeg sendte med en side fra Kawasaki's recognition guide, og i tillegg kopi av tollkortet. Ellers må importør/forhandler dokumentere modell, eller faktisk produksjonsdato!

PS: Jeg søkte på Toll og avgift på mail, det tok ca 4 - fire mailer! - før de lagde en sak av det, de henviste til Motorvognregisteret og første gangs registrering hele tiden. Anken måtte sendes skriftlig.

------------------------

Vi teller 39 av 235 Z1300 i Norge som veteransykler nå. Dette utgjør omtrent 17% av alle Z1300 syklene i landet.

Noen gråter og noen jubler! Z1300 blir nok med dette den mest moderne veteransykkelen i 2009.

Det er to umiddelbare økonomiske effekter av å få en veretansykkel; årsavgiften blir 390kr pr år og forsikringen kan bli betydelig lavere, men det er store forskjeller på forsikringene. Hos enkelte selskaper får du full kasko for under 500kr. Til dette knytter det seg betingelser om at sykkelen skal være i dokumentert original stand. Dette er likevel noe for svært mange av Z1300-eierne. I forumet er det laget en liten sak om forsikring.

Her er en link til Stortingets vedtak om årsavgifter etc for år 2009. Merk at begrepet "30 år eller eldre" brukes i forskriftene og at det ikke er definert hva man skal regne ut i fra, f.eks. registreringsår eller årsmodell. Vegvesentet og Tollvesenenet regner alderen ut i fra 1.gangsregistreringsåret og ikke årmodell. For importerte sykler gjelder førstegangsreg.datoen i landet sykkelen kommer i fra som dokumenteres med det originale vognkortet. Listen under viser kun når syklene er registert første gang i Norge og er således ikke fullstendig optimal.

Vi teller 39 av 235 Z1300 i Norge som veteransykler nå. Dette utgjør omtrent 17% av alle Z1300 syklene i landet. Noen gråter og noen jubler!

Det er to umiddelbare økonomiske effekter av å få en veretansykkel; årsavgiften blir 390kr pr år og forsikringen kan bli betydelig lavere, men det er store forskjeller på forsikringene. Hos enkelte selskaper får du full kasko for under 500kr. Til dette knytter det seg betingelser om at sykkelen skal være i dokumentert original stand. Dette er likevel noe for svært mange av Z1300-eierne. I forumet er det laget en liten sak om forsikring.

Her er en link til Stortingets vedtak om årsavgifter etc for år 2009. Merk at begrepet "30 år eller eldre" brukes i forskriftene og at det ikke er definert hva man skal regne ut i fra, f.eks. registreringsår eller årsmodell. Vegvesentet og Tollvesenenet regner alderen ut i fra 1.gangsregistreringsåret og ikke årmodell. For importerte sykler gjelder førstegangsreg.datoen i landet sykkelen kommer i fra som dokumenteres med det originale vognkortet. Listen under viser kun når syklene er registert første gang i Norge og er således ikke fullstendig optimal.

Sist oppdatert ( torsdag 10. september 2009 )
 
Neste >
© 2020 Kawasaki Z1300 Club Norway - Organisasjonsnr 986782109 - En alenestående og spisset motorsykkelklubb!
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.